Saturday, 4 June 2011


Wednesday, June 10, 2009


Menangani tekanan dengan bijakTeks: Masayu Ahmad (www.masayu-ahmad.com)
Foto:http://www.kf6nvr.net

Tidak ada hari yang membuatkan anda santai tanpa masalah. Setiap masalah ada punca dan sebab musabab untuk berlaku. Anda tidak boleh lari daripadanya tetapi anda perlu menanganinya secara bijak. Semakin tinggi kedudukan pangkat anda di pejabat semakin banyak tekanan yang perlu dihadapi. Semakin tinggi kesabaran anda pelbagai cabaran pula yang menghimpit. Tip berikut boleh membantu.

1.Tekanan kewangan

Semakin lama hutang piutang keliling pinggang semakin menghantu fikiran. Perbelanjaan semakin besar setiap bulan dan tahun. Mengenalpasti kemampuan kewangan dan perbelanjaan adalah punca pertama untuk menangani tekanan kewangan. Jika anda belum bersedia untuk berhutang dan sukar untuk melunaskan setiap bulan, usahakan tidak menggunakan kad kredit atau kad memudahkan anda berhutang. Beli apabila mampu atau kumpul berdikit-dikit sebelum memiliki barangan mahal yang menjadi idaman.

Belilah kereta yang mengikut kemampuan bukannya mengikut nafsu. Pilih untuk membaca buku-buku yang berkaitan pengurusan kewangan, menghadiri bengkel-bengkel yang berkaitan dengan insuran, takaful dan sebagainya. Ambil pandangan yang positif untuk mendorong anda menjadi invidu bijak dalam menguruskan kewangan keluarga dan diri sendiri. Ubah kebiasaan perbelanjaan yang tidak perlu atau buang terus sikap boros yang sememangnya tidak memberi apa-apa kebaikan.

2.Tekanan di pejabat

Politik pejabat adalah sesuatu yang lumrah, adalah perlu anda menanganinya dengan baik dan rasional. Kurangkan perkara-pekara yang berkaitan gosip, mengata teman sepejabat atau majikan. Usahakan untuk meningkatkan silaturrahim, sentiasa bersikap positif dan fokus kepada perkara yang utama sahaja. Memotivasikan diri dengan membaca buku-buku motivasi, sentiasa berfikiran positif dan banyak menjalinkan kerja berpasukan.

3.Tekanan di rumah

Setelah berumah tangga dan keahlian semakin bertambah saban tahun. Tangungjawab pula semakin besar. Saling menghormati dan ringan tulang adalah salah satu ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan suami isteri. Saling berbincang apabila menghadapi masalah adalah satu cara mencari jalan penyelesaian apabila dilanda dugaan dalam hidup berumahtangga.

4.Tekanan dalam diri sendiri

Kemurungan, anti sosial, suka menyendiri adalah salah satu contoh tekanan kepada individu yang tidak mampu lagi mengimbangi diri dalam kehidupan. Justeru amalan keagamaan seperti solat dan membaca al-quran adalah terapi terbaik untuk kerohanian. Sokongan keluarga dan masyarakat adalah perlu agar tidak terjebak dalam kes-kes tekanan yang semakin kronik.

5.Pilih gaya hidup sihat

Mengambil makanan seimbang, melakukan senaman secara rutin, tidak merokok dan taat kepada agama adalah amalah hidup sihat yang perlu anda pilih. Ianya adalah salah satu kesinambungan untuk meneruskan kehidupan berkualiti dan bermakna.

pengajaran matematik menggunakan ict

http://eprints.utm.my/10307/2/Noraziah_Binti_Kassim_@_Aziz.pdf

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
MATEMATIK DI KALANGAN GURU-GURU PELATIH UTM
Noor Azlan Ahmad Zanzali & Noraziah Binti Kassim @ Aziz
Fakulti Pendidikan,
Universiti Teknologi Malaysia
ABSTRAK:
Technology
Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Tiga aspek telah dikaji bagi menjawab persoalan kajian iaitu
kelebihan menggunakan ICT dalam P&P Matematik, kelemahan penggunaan ICT dalam P&P Matematik
dan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru pelatih UTM dalam menggunakan ICT dalam P&P
Matematik. Sampel kajian terdiri daripada lima orang guru pelatih UTM yang menjalani latihan mengajar
di sekolah-sekolah berhampiran. Kajian ini menggunakan dua teknik tinjauan iaitu temubual dan cerapan
terhadap guru pelatih. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dapatan kajian
mendapati guru-guru pelatih kurang meggunakan ICT dalam P&P Matematik. Ini adalah disebabkan oleh
faktor-faktor luaran seperti kemudahan ICT yang tidak sempurna dan ketidaksesuaian isi pengajaran yang
telah tersedia. Beberapa usul telah dikemukakan kepada pihak yang terlibat iaitu tenaga mahir, guru
pelatih dan pihak sekolah bagi memantapkan lagi penggunaan ICT dalam P&P Matematik.
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau penggunaan Information Communication(ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Matematik di kalangan guru pelatih
ABSTRACT:
The purpose of this research is to study the use of Information Communication Technology
(
studied to answer the questions of this research. The aspects are the advantages uses of the ICT in
Mathematics’ teaching and learning, the disadvantages uses of the ICT in Mathematics’ teaching and
learning and the problems in the use of ICT in Mathematics’ teaching and learning. This research samples
consist of five trainee teachers who are teaching in nearby schools. There were two technique used for
this research: observations and interviews. The research shows that the trainee teachers do not frequently
using ICT in their teaching and learning of Mathematics. This is because of the external factors such as
lack of ICT’s facilities and contents of learning are not suitable for the learning session. A few
suggestions are given to the expertise, trainee teachers and school to further consolidate the use of ICT in
teaching and Learning of Mathematics.
ICT) in Mathematics teaching and learning processes among the trainee teachers. Three aspects were